Grundvattenkvalitet i Skåne 2012

Framsida Grundvattenkvalitet i Skåne 2012
Löpnummer:
2012:12
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86533-78-6
Publicerad:
2012
Sidantal:
86
Länsstyrelsen i Skåne har provtagit grundvatten i 141 provpunkter under åren 2007-2010, den första regionala övervakningen av grundvatten i länet. Syftet med undersökningen har varit att få en överblick av grundvattenkvaliteten i Skåne med fokus på bekämpningsmedel. Resultaten har också använts för att
statusklassa grundvattenförekomster inom ramen för arbetet med vattendirektivet samt för att utvärdera miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Kommentar: