Energieffektiva företag i Skåne

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
12
Arbetet med att spara energi i företagen innebär minskade kostnader och därmed bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft för framtiden. Dessutom är energieffektivisering ett av de bästa sätten att bidra till en bättre miljö. Många företag i Skåne har redan förstått betydelsen av detta och sett mycket goda resultat av sitt energieffektiviseringsarbete. Det är några av dessa företag som vi genom denna broschyr vill framhäva som goda exempel på vad man kan åstadkomma med en blandning av både kort- och långsiktiga åtgärder.

Broschyren ingår som ett moment i projektet PROEFF – Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning, som påbörjades redan 2009. Projektet som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län och Energikontoret Skåne finansieras till största delen genom bidrag från Energimyndigheten.

Läs mer på www.proeff.se
Kommentar: