Miljömålsnytt våren 2011 

Löpnummer:
Publiceringsår:
2011 
Sidantal:
11 
Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skickas två gånger om året med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.
Vill du prenumerera på miljömålsnytt? Skriv till miljomal.skane@lansstyrelsen.se

Kontakta oss

Susanne Åberg
Miljöstrategiska enheten
Susanne punkt aberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Susanne punkt aberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241708
070-5509275