Miljömålsnytt våren 2011

Löpnummer:
6
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
11
Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Skåne. Det skickas två gånger om året med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.
Vill du prenumerera på miljömålsnytt? Skriv till miljomal.skane@lansstyrelsen.se
Kommentar: