Projekt Miljöövervakning Skåne<BR>Del 2: Verksamheter och övervakning av vattenmiljön i Helge ås avrinningsområde

Löpnummer:
2009:28
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86079-71-0
Publicerad:
2009
Sidantal:
153
I denna rapport presenteras resultaten från den andra delen av Projekt Miljöövervakning Skåne. Rapporten beskriver hur situationen ser ut idag i Helge ås avrinningsområde med avseende på påverkan från miljöfarliga verksamheter samt vilken övervakning av vattenmiljön som utförs.
Kommentar: