Landsbygden i kommunens översiktsplan - en vägledning 

Omslagsbild Landsbygd i kommunens översiktsplanering - en vägledning
Löpnummer:
2009:1002 
Publiceringsår:
2009 
Sidantal:
31 
Detta dokument, "Landsbygden i kommunens översiktsplan – en vägledning", har ambitionen att visa hur landsbygden kan hanteras i kommunens översiktsplan. Den innehåller exempel på överväganden som bör göras men också förslag till rekommendationer och ställningstaganden. I arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling måste landsbygdens betydelse för kommunens utveckling klargöras i den fysiska planeringen.