Landsbygden i kommunens översiktsplan - en vägledning

Omslagsbild Landsbygd i kommunens översiktsplanering - en vägledning
Löpnummer:
2009:1002
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
31
Detta dokument, "Landsbygden i kommunens översiktsplan – en vägledning", har ambitionen att visa hur landsbygden kan hanteras i kommunens översiktsplan. Den innehåller exempel på överväganden som bör göras men också förslag till rekommendationer och ställningstaganden. I arbetet med en långsiktigt hållbar utveckling måste landsbygdens betydelse för kommunens utveckling klargöras i den fysiska planeringen.
Kommentar: