Kommunernas samverkan med organisationer och föreningar

Omslagsbild Kommunernas samverkan med organisationer och föreningar
Löpnummer:
2009:46
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86079-87-1
Publicerad:
2009
Sidantal:
14
Denna rapport är en sammanfattning av Länsstyrelsens kartläggning över hur kommunerna i Skåne län samverkar med ideella organisationer och föreningar. Kartläggningen har genomförts genom en enkät till samtliga skånska kommuner och stadsdelar, varav 20 kommuner och 7 stadsdelar har svarat. Samverkan redovisas inom fyra olika områden: kommunövergripande verksamhet, individ- och familjeomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.
Kommentar: