Metodutveckling och inventering av juvenila musslor - Skåne län 2006

Omslagsbild Typisk arter
Löpnummer:
2008:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86079-99-4
Publicerad:
2008
Sidantal:
74
För att kunna följa upp bevarandestatusen av Natura 2000- områden behövs s.k. typiska arter som är lätt uppföljningsbara. För vattendrag i södra Sverige skulle en sådan art kunna vara tjockskalig målarmussla Unio crassus. I ett fungerande livskraftigt musselbestånd ska både unga och gamla individer i alla storleksklasser förekomma. Unga musslor är ofta svåra att se eftersom de sitter djupt nedgrävda i bottnarna.

Rapporten presenterar en metodstudie för att undersöka om tjockskalig målarmussla kan användas som en typisk art samt hur man skall gå tillväga för att undersöka förekomsten av unga musslor.
Kommentar: