Bostadsanalys 2008 - Skåne län 

Löpnummer:
2008:24 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-86079-07-9 
Publiceringsår:
2008 
Sidantal:
56 
Bostadsmarknadsanalysen 2008 ger en översiktlig bild av läget på bostadsmarknaden i Skåne utifrån kommunernas svar på Bostadsmarknadsenkäten 2008 samt färsk stati-stik från Statistiska centralbyrån och från Region Skåne. Syftet är att ge en regional bild av bostadsmarknaden och faktorer som påverkar denna.

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000