Öresundsförbindelsen och Västkustbanan

Löpnummer:
Öresundsförbindelsen och Västkustbanan
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-85363-67-7
Publicerad:
2005
Sidantal:
 
En översiktlig värdering av organisering och genomförande av två stora arkeologiska projekt i Skåne Sammanfattning Den svenska och danska regeringen beslutade år 1991 om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Några år senare blev det aktuellt att bygga ut järnvägen mellan Helsingborg och Lund, den s.k. Västkustbanan. Dessa storskaliga infrastrukturprojekt fick till följd att mycket omfattande arkeologiska undersökningar genomfördes under 1990-talets senare del. Föreliggande rapport är en del av uppföljningen och utvärderingen av dessa arkeologiska projekt. Den belyser i första hand projektens upplägg, planering och genomförande. Det var stora projekt som involverade mycket folk av olika slag. De omsatte väldigt mycket pengar och var tidvis mycket kontroversiella med bl.a. ett överklagande av Länsstyrelsens beslut till regeringen. Det är därför viktigt att erfarenheterna fångas upp, lyfts fram och tas tillvara inför nästa stora infrastruktursatsning i Skåne. Uppdragsarkeologins resultat skall vara en del i en framåtsyftande forskningsprocess och det primära målet är kunskapsutvinning. Det fastslår regeringen i den s.k. forskningspropositionen 1993/94:177. Rapporteringen, bearbetningen och publiceringen av projektens vetenskapliga resultat pågår och väntas snart vara klara. Även den vetenskapliga delen av projekten bör följas upp och utvärderas för att skapa bättre förutsättningar för en framtida mål- och forskningsinriktad uppdragsarkeologi i Skåne. Rapportens innehåll återspeglar författarens uppfattning och innebär inte något ställningstagande från Länsstyrelsen.
Kommentar: