Att bygga på kulturlager i medeltida städer

Löpnummer:
Att bygga på kulturlager i medeltida städer
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-85363-41-3
Publicerad:
2005
Sidantal:
 
Utvärderingen omfattar sammanlagt 33 ärenden där alternativ grundläggning använts i Skåne under perioden 1980-2002. Många av ärendena från perioden 1980-1990 saknar dokumentation av själva byggprocessen, vilket gör det svårt att utvärdera de antikvariskt – tekniska aspekterna. Hur kulturlagren bevarats efter grundläggningarnas genomförande kan inte utvärderas. Endast i ett fall har en mätstation installerats, men en utvärdering av denna har ännu inte kunnat göras. Utifrån studien har det ändå varit möjligt att lyfta fram punkter där förbättringar behöver göras. Inom ärendehanteringen kan yttranden, beslut och antikvarisk kontroll utföras så att förutsättningarna ökar för ett långsiktigt bevarande av kulturlager i de medeltida städerna.
Kommentar: