Vägledning för god bebyggd miljö - kulturmiljöaspekterna

Löpnummer:
2004:601
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
91-85363-07-3
Publicerad:
2004
Sidantal:
 
Rapporten Vägledning för god bebyggd miljö - kulturmiljöaspekterna ger vägledning för Skånes kommuner i deras arbete med miljömålet god bebyggd miljö, kulturmiljöaspekterna. Rapporten syftar till att stödja de kommuner som vill bygga upp ett kunskapsunderlag som rör kulturmiljöfrågor. Den kan också utnyttjas för att följa upp lokala mål för den bebyggda miljöns kulturhistoriska och estetiska värden. I första hand vänder sig rapporten till tjänstemän vid kommunens olika förvaltningar och bolag.
Kommentar: