Vattenskyddsområden

Vad har vi tillsyn över?
Länsstyrelsen har tillsyn över att de skyddsföreskrifter som har upprättats för vattentäkter följs.

Hur går tillsynen till?
Tillsyn sker genom att fysiskt åka ut och kontrollera att skyddsföreskrifterna följs. Länsstyrelsen reagerar även på anmälningar och tips. 

Vad syftar tillsynen till?
Tillsynen syftar till att säkerställa en god vattenkvalitet i vattenskyddsområdena.