Upphandlingar 

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.


Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091), LOU. Vi avropar från de statliga ramavtalen och vi har egna fastställda rutiner för upphandling.

Här hittar du våra aktuella upphandlingar.


Kontakta oss

Marianne Blad
Rättsenheten
Marianne punkt Blad snabela lansstyrelsen punkt se¤Marianne punkt Blad snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241248