Upphandlingar 

Som statlig myndighet är Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.


Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091), LOU. Vi avropar från de statliga ramavtalen och vi har egna fastställda rutiner för upphandling.

Pågående upphandlingar

Till pågående upphandlingar - med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag
(om listan är tom pågår inga upphandlingar)

 

Pågående direktupphandlingar

- till ett värde av maximalt 505 800 SEK 

Kontakta oss

Franceska Berglund Nilsson
Upphandlingsjurist
Rättsenheten
franceska punkt berglund punkt nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤franceska punkt berglund punkt nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241311
Erik Odsell
Upphandlingsjurist
Rättsenheten
erik punkt odsell snabela lansstyrelsen punkt se¤erik punkt odsell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241679