Remisser 

Malmö Centralstation, Foto:Anne Kammenhed
Foto: Anne Kammenhed

Varje år kommer det in remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att Länsstyrelsen får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från exempelvis departement och myndigheter.

 

Kontakta oss

Nina Månsson
nina punkt mansson snabela lansstyrelsen punkt se¤nina punkt mansson snabela lansstyrelsen punkt se