Remisser 

Malmö Centralstation, Foto:Anne Kammenhed
Foto: Anne Kammenhed

Varje år kommer det in remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att Länsstyrelsen får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från exempelvis departement och myndigheter.

 

Kontakta oss

Anne Kammenhed
Anne punkt Kammenhed snabela lansstyrelsen punkt se¤Anne punkt Kammenhed snabela lansstyrelsen punkt se