Remisser 

Malmö Centralstation, Foto:Anne Kammenhed
Foto: Anne Kammenhed

Varje år kommer det in remisser till länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

 

Kontakta oss

Linda Katz
Linda punkt Katz snabela lansstyrelsen punkt se¤Linda punkt Katz snabela lansstyrelsen punkt se