Remisser

Malmö Centralstation, Foto:Anne Kammenhed

Varje år kommer det in remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att Länsstyrelsen får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från exempelvis departement och myndigheter.