Länsvapnet

Länsvapnet är vapenskölden inklusive kronan.

Vapenskölden i kombination med kronan får inte användas av någon annan än Länsstyrelsen Skåne. Länsvapnet däremot (alltså vapenskölden med griphuvudet) kan få användas av utomstående, om vi lämnar tillstånd till detta. Ansökan om tillstånd ska ske i varje enskilt fall.

Kontakta skane@lansstyrelsen.se  för att ansöka om att använda länsvapnet.