Sker platsbesök i alla ärenden?

Platsbesök sker inte i alla ärenden.

Platsbesök sker i de ärenden där handläggaren anser att det behövs. Själva besöket är kort och syftet är bara att handläggaren ska bekanta sig med förhållanden på plats. Någon muntlig förhandling hålls inte.