Kan jag begära att få anstånd med fristen för överklagandet av ett beslut?

Det går att inte att begära anstånd med fristen för ett överklagande.

Du måste framföra att du vill klaga på  beslutet inom den utsatta tiden. Däremot kan du begära anstånd med tiden för att utveckla dina grunder för överklagandet. Överklagandet med begäran om anstånd ska då skickas till kommunen inom klagotiden. Kommunen prövar om överklagandet kommit in i tid och överlämnar sedan ärendet till Länsstyrelsen som bedömer om fristen för att utveckla grunderna ska förlängas.