Organisation

 

Här kan du se organisationsschemat.

Länsledningen

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen Skåne och regeringens företrädare i länet. Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

 

Länsstyrelsens avdelningar

Länsstyrelsen har fem avdelningar - miljöavdelningen, landsbygdsavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen, förvaltningsavdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd.

Kommunikationsenheten ligger direkt under länsledningen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig funktion inom Länsstyrelsen som beslutar i ärenden om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Viltförvaltningsdelegation är en samverkansfunktion för frågor som rör viltförvaltningen i länet.

Var vi finns i länet

I Malmö finns
landshövdingen
länsöverdirektören
Samhällsbyggnadsavdelningen
Miljöavdelningen
Kommunikationsenheten
Internrevisionen
Miljöprövningsdelegationen 
Delar av förvaltningsavdelningen.

I Kristianstad finns
Landsbygdsavdelningen
Delar av förvaltningsavdelningen.

Avdelningen för verksamhetsstöd finns på båda orterna.

Länsstyrelsen Skåne har också verksamhet i nationalparkerna Stenshuvud och Söderåsen samt naturreservatet Kullaberg.