Om länet 

Bro över vattendrag

Skåne är en del av Öresundsregionen och en ekonomisk motor. Läget är idealiskt med det ekonomiskt utvecklade Västeuropa och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Här råder framtidsanda och optimism.

Skåne i siffror


Areal
Skåne: 11035 km2
(Riket: 410 335 km2)

Invånare
Skåne: ca 1 231 000(Riket: ca 9 341 000)

90 % stadsbor
17 % utlandsfödda
170 olika språk

Näringsliv
6000 nya företag årligen

Största privata arbetsgivarna 2009
1) Peab AB, 5 925 anställda
2) Tetra Laval Holdings AB, 3 875 anställda
3) Posten AB, 3 275 anställda

Skånes mest besökta turistmål
1) Ales stenar (750 000 besökare)
2) Söderåsens nationalpark (750 000 besökare)
3) Domkyrkan i Lund (700 000 besökare)

Natur
Fler än 200 naturreservat och 3 nationalparker

Kulturmiljö
240 slott och herresäten (flest i Sverige)
500 kyrkor

Statistiken är delvis hämtad från www.skane.se