Om länet

Bro över vattendrag

Det goda Skåne

Hälften av allt som odlas i Sverige kommer från Skåne och 85 procent av de svenska fruktodlingarna finns i Skåne. Vi har också drygt 20 procent av landets sysselsättning inom livsmedelsindustrin.

Typiska skånska grödor är raps, potatis och sockerbetor – 90 procent av Sveriges sockerbetor odlas i Skåne. Här odlas också mycket stora arealer höstvete och köksväxter. Mer än hälften av produktionen i trädgårdsbranschen finns i Skåne. Nytt inom lantbruket är också vinodling. Här kan man åka på route du vin och besöka fler än 20 vingårdar.

Men vi inte bara odlar mycket. Vi förädlar också. Här produceras drycker som vin och vodka, och Sveriges mest kända musttillverkare finns i Skåne. Även calvadosliknande drycker och cider har börjat tillverkas av de skånska äpplena, men än så länge i liten skala.

Internationella Skåne

Skånes arkitektur bär spår av vår internationella historia. De äldsta skånska städerna är Lund och Helsingborg som anlades av den danske kungen Harald Blåtand i slutet av 900-talet. Merparten av de 150 skånska slotten är också danska från början. Under 1200-talet intensifierades handeln med tyska Hansa och städer såsom Skanör, Trelleborg, Ystad och Malmö växte upp.

År 2000 invigdes Öresundsbron. Idag är det 20 000 som pendlar till studier och arbete på andra sidan Sundet. En rad samverkansorganisationer har etablerats för att underlätta integrationen i regionen, som kallas Greater Copenhagen.

Det bor ungefär 1, 3 miljoner människor i Skåne, och antalet växer med cirka 10 000 invånare om året. Mest ökar befolkningen i sydvästra Skåne.  Nästan 90 procent av befolkningen bor i tätorter.

Skåne har en relativt ung befolkning, framförallt tack vare inflyttning av utrikes födda. Nära en femtedel av Skånes befolkning är födda utomlands och har rötter i sammanlagt 193 länder. Vi talar 170 språk. Den internationella kulturen ger avtryck. Bland annat har Malmö Sveriges bästa falafel.

Det innovativa Skåne

Nuförtiden förknippas Skånes näringsliv starkt med forskning och innovativa näringar. I Lund byggs just nu Max IV och ESS, två stora forskningsanläggningar som blir världsledande inom partikelfysik. Max IV väntas stå klar 2016 och ESS 2019. I Lund finns sedan tidigare Tetra Pak och Ideon Science Park som är Sveriges första forskningsby och hyser ca 290 företag inom framförallt IT, clean tech och life science. Utanför Högskolan i Kristianstad ligger Krinova Incubator och Science Park där 90 företag har sin hemvist. Deras profilområde är mat, miljö och hälsa.

Det kulturella Skåne

I Skåne blomstrar kulturlivet. Fler än 150 konstnärer ställer ut under konstrundan på Österlen varje påsk. Detta är ett fenomen som också spridit sig till andra delar av Skåne.

Ystad har blivit ett skånskt centrum för film i regementets gamla lokaler. Här har man bland annat spelat in 13 Wallanderfilmer med fyra olika Wallandrar (Rolf Lassgård, Kenneth Branagh, Krister Henriksson och Gustaf Skarsgård som ung).

I Skåne finns två stadsteatrar, i Helsingborg och Malmö, och 39 fria teatergrupper. Här finns också Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Malmö Opera och Musik i Syd.

Med 400 museer finns det något för de flesta intressen på de stora institutionerna eller de små museerna drivna av föreningar.

Det skyddsvärda Skåne

I Skåne finns 275 naturreservat och 3 nationalparker - Stenshuvud på Österlen, Söderåsen mitt i Skåne och Dalby Söderskog utanför Lund. I Skåne finns flest hotade arter i Sverige, till exempel 279 hotade fjärilar, och 41 hotade spindeldjur.