Vår länsöverdirektör

Länsöverdirektören leder det dagliga arbetet på Länsstyrelsen Skåne och är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Ola Melin är länsöverdirektör från 18 april 2017. Ola Melin kommer närmast från en tjänst som planeringschef och stadsträdgårdsmästare i Malmö stad.