Vår landshövding

Anneli Hulthén är landshövding i Skåne sedan 1 oktober 2016. Som landshövding är hon är regeringens företrädare i länet och chef för Länsstyrelsen Skåne.
pressbild på Anneli

Anneli Hulthén har en bred politisk erfarenhet. Hon var riksdagsledamot  under åren 1987-1991 samt 1994-1995. Under perioden 1995-2004 var Anneli Hulthén EU-parlamentariker där hon var ledamot av utskottet för miljö, hälsa och livsmedel. Mellan 2003 och 2016 var Anneli Hulthén kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Här kan du läsa en intervju med Anneli Hulthén.