Vår landshövding 

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Från och med 1 september 2012 är Margareta Pålsson landshövding i Skåne.

Margareta Pålsson, Landshövding för Skåne län
Margareta Pålsson, Landshövding för Skåne län
Margareta Pålsson är tidigare riksdagsledamot. Mellan åren 2008 och 2010 satt hon i länsstyrelsens insynsråd och innan dess ingick hon i länsstyrelsens styrelse.

Margareta Pålsson är bördig från Ljungbyhed. Hon är utbildad lågstadielärare i Malmö. Som riksdagsledamot har hon suttit med i bostadsutskottet och varit ordförande för utbildningsutskottet.

Läs Socialdepartementets pressmeddelande när Margareta Pålsson utsågs till landshövding.  

Kontakta oss

Ros-Mari Åkesson
Länsledningen
Ros-Mari punkt akesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ros-Mari punkt akesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241200