Skåne läns författningssamling

Länsstyrelsen ger ut Skåne läns författningssamling som innehåller föreskrifter som beslutats av Länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Trafikverket har utfärdat.

Föreskrifter är författningar som inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Föreskrifter förekommer bland annat i beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Föreskrifterna kungörs för att de ska bli kända för allmänheten. 

Den version av en föreskrift som återges på internet saknar i vissa fall bilagor eller bilder. Återgivningen kan även i övrigt visa sig inte överensstämma helt med den tryckta utgåvan. I sådant fall är det alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

För att hitta bland föreskrifterna kan du titta i Regelförteckningen som innehåller en sammanställning över författningar och allmänna råd som länsstyrelsen har beslutat.

​Skyddad natur

Länsstyrelsens beslut till skydd för naturen finns samlade på Naturvårdsverkets webbsida Skyddad natur. Besluten kan avse exempelvis naturreservat och vattenskyddsområden.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens och kommunernas lokala trafikföreskrifter publiceras sedan den 1 juli 2010 i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Vägsammanställningen hittas i respektive års mapp.

Väginformationskarta

kan beställas via Trafikverkets hemsida.

 

Författningar