Skåne läns författningssamling 

Länsstyrelsen ger ut Skåne läns författningssamling som innehåller föreskrifter som beslutats av Länsstyrelsen och vissa föreskrifter som bland annat kommuner och Trafikverket har utfärdat.

Föreskrifter är författningar som inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Föreskrifter förekommer bland annat i beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Föreskrifterna kungörs för att de ska bli kända för allmänheten. 

Länsstyrelsens och kommunernas lokala trafikföreskrifter publiceras sedan den 1 juli 2010 i RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter).

Den version av en föreskrift som återges på internet saknar i vissa fall bilagor eller bilder. Återgivningen kan även i övrigt visa sig inte överensstämma helt med den tryckta utgåvan. I sådant fall är det alltid den tryckta föreskriften - utgiven i författningssamlingen - som gäller.

Sammanställning över allmänna vägar i Skåne län

finns tillgänglig på vår hemsida via snabblänk i box till höger. Tryckt version kan beställas för 215 kr via receptionen på Kristianstadskontoret.

Väginformationskarta

kan beställas via Trafikverkets hemsida.

 

 

Kontakta oss

skane snabela lansstyrelsen punkt se¤skane snabela lansstyrelsen punkt se
010–2241000