Diarium

I diariet registreras dagligen nya ärenden, handlingar i pågående ärenden samt när beslut fattas i ärendena. Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har tillgång till dem.

Via länsstyrelsernas diarier får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011.

Gå till diariet. 

Hur du söker i diariet:

Först väljer du vilket läns diarium du vill söka i.

Du behöver bara fylla i ett fält för att söka. Har du diarienummer fyller du i det, annars fyller du i rubrik. Observera att du inte ska fylla i fälten "org enhet" eller "kommun" om du fyller i fälten diarienummer eller rubrik.

Söka på diarienummer

Våra diarienummer består vanligtvis av 3 grupper av siffror till exempel 403-123456-2012, i fältet diarienummer skriver du bara in de 2 sista grupperna det vill säga 123456-2012 i detta exempel.

Söka på rubrik

I fältet rubrik kan du till exempel söka på fastighetsbeteckning eller vad ärendet handlar om som till exempel medborgarskap eller avfall.

Söka på Ärendet Inkommet/Upprättat

Kontrollera så att det är rätt årtal i fältet för Ärendet Inkommet/Upprättat. Vet du ungefär när ärendet inkom kan du fylla i det för att få mindre antal träffar att söka bland om du söker på rubrik.

Sökresultat

När du klickat på sök och fått fram ditt resultat kan du klicka på diarienumret då får du upp information om de handlingar vi har fått in i ärendet.

Vill du ha en komplett diarielista vänd dig direkt till Länsstyrelsen.