Nyheter 

Urval: Om Länsstyrelsen, Vårt uppdragRensa urval
Din sökning gav 24 träffar
 • Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetare

  2014-10-22

  För sjätte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser frågat 6000 kunder om deras upplevelse av handläggning, bemötande och kvalitet. Länsstyrelsen Skåne får bra betyg när det gäller engagemang och att det är lätt att förstå våra skriftliga beslut/yttranden.

 • Bolagsverket tar över länsstyrelsens uppgifter om revisorer och särskilda granskare

  2013-10-31

  Från och med den 1 november flyttas länsstyrelsens ärenden gällande revisorer och särskilda granskare över till Bolagsverket.

 • Lyckad riksdagsprao på Länsstyrelsen

  2013-09-25

  19 skånska riksdagsledamöter har hittills utnyttjat landshövding Margareta Pålssons erbjudande om praktik på Länsstyrelsen Skåne. Deras erfarenheter diskuteras i morgon vid en middag på Residenset.

 • Riksdagsledamöter erbjuds prao på Länsstyrelsen Skåne

  Bild på Margareta Pålsson
  2013-04-08

  Länsstyrelsen Skåne ger de skånska riksdagsledamöterna möjlighet att praktisera på myndigheten. Landshövding Margareta Pålsson framförde erbjudandet i dag när ledamöterna besökte Residenset i Malmö.

 • Stefan Attefall diskuterar bostadssituationen i Skåne

  bild på attefall
  2013-01-23

  Imorgon, torsdag, besöker civil- och bostadsminister Stefan Attefall Länsstyrelsen Skåne. Under besöket ligger fokus på bostadssituationen i länet och under eftermiddagen besöker ministern tillsammans...

 • Länsstyrelsen i Skåne län får ett större nationellt ansvar

  bild på attefall
  2012-02-22

  Riksdagen har beslutat om lagändringar som innebär att tretton olika ärendeområden från och med den första juli kommer att handläggas av endast sju olika länsstyrelser, däribland Skåne.

 • Regeringskansliet utvärderar Länsstyrelsen

  bild på attefall
  2011-04-19

  Regeringskansliet har gjort en utvärdering av länsstyrelsernas arbete under 2010. Länsstyrelsen i Skåne län återrapporterade 26 uppdrag i sin årsredovisning. 15 av uppdragen får väl godkänt, tio får godkänt och för ett uppdrag bedöms informationen som bristfällig.

 • Ny ordförande för Miljöprövningsdelegationen

  bild på attefall
  2011-04-01 Pressmeddelande:

  Ann Westerdahl tar över som ordförande för Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Ann Westerdahl tillträder i dag och har förordnats av regeringen.

 • Yttrande till Arbetsmiljöverket

  bild på attefall
  2011-02-28 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen lämnar idag ett yttrande till Arbetsmiljöverket. Det avser Arbetsmiljöverkets underrättelse om situationen på djurskydds- och veterinärenheten.

 • Bra bemötande med sämre tillgänglighet på Länsstyrelsen

  bild på attefall
  2011-01-18 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsens personal ger ett bra bemötande, gör rättvisa bedömningar och är öppen för dialog. Däremot behöver myndigheten förbättra sin tillgänglighet inom vissa områden. Det visar en brukarundersökning som Länsstyrelsen i Skåne län har genomfört under senare delen av 2010.

 • Lång färd mot Citytunneln i Malmö – invigning på lördag

  bild på attefall
  2010-12-03

  Det första spadtaget togs den 8 mars 2005 men processen inleddes långt innan dess. Redan i 1990 års översiktsplan för Malmö föreslås att södra stambanan ska gå ända till Öresundsbron. Och 1994 klargjorde en statlig utredning förutsättningarna för en citytunnel i Malmö.

 • Dokumentation om djur vid Tamarin djurpark begärs in

  bild på attefall
  2010-10-13 Pressmeddelande:

  Nu begär Länsstyrelsen i Skåne län in kompletterande dokumentation från Tamarin djurpark i Bjuvs kommun. Efter genomgång av materialet som hämtades in vid tillsynen den 16 september, har det visat sig att dokumentationen av vissa tillståndspliktiga djur är bristfällig.

 • HM Dronning Margrethe och prins Henrik besökte Ven

  Dronning Margrethe med barn
  2010-09-13

  HM Dronning Margrethe och prins Henrik gjorde på måndagen ett privat besök på Ven. Under dagen guidades regentparet runt på ön. Nämndemansgården, Sankt Ibbs kyrka, Tycho Brahe-minnena ingick i turen s...

 • En miljon kronor till skånska skolor för  öresundsintegration

  cristinahusmarkpehrsson.jpg
  2010-09-08 Pressmeddelande:

  [PRESSMEDDELANDE] Skånska skolor får en miljon kronor för att genomföra projekt tillsammans med danska partnerskolor i Öresundsregionen. Det meddelade nordenminister Cristina Husmark Pehrsson i samba...

 • Cristina Husmark Pehrsson besöker Geijerskolan i Malmö

  cristinahusmarkpehrsson.jpg
  2010-09-07 Pressmeddelande:

  Onsdagen den 8 september besöker den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson en förskoleklass i Geijerskolan i Limhamn som för tillfället har undervisning med öresundstema. På plats kommer ministern att berätta om en ny satsning som ska stärka integrationen i Öresundsregionen.

 • Välbesökt seminarium om penningtvätt i Almedalen

  Bild160.jpg
  2010-07-08

  Ett femtiotal deltagare samlades till Länsstyrelsen i Skånes seminarium om penningtvätt, som hölls i Almedalen igår, onsdag. Jurist Stefan Fristedt var en av talarna, och han lyfte fram Länsstyrelsens...

 • Politikerveckan i Almedalen 4-10 juli Länsstyrelsen inbjuder till seminarier

  Bild160.jpg
  2010-07-01 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen i Skåne län deltar i politikerveckan i Almedalen. Seminarier om integration av nyanlända svenskar på arbetsmarknaden respektive om penningtvätt anordnas i Visby 5 respektive 7 juli. Bägge seminarierna tar upp aktuella ämnen i det svenska samhället, och visar på hur Länsstyrelsen arbeta...

 • Tidplan för förbättringar inom djurskyddet fastslagen

  Bild160.jpg
  2010-05-28 Pressmeddelande:

  Länsöverdirektör Björn Risinger har fått i uppdrag att senast den 20 juni 2010 utforma de beslut, uppdrag och andra åtgärder som behövs för att förbättra djurskyddet i linje med internrevisionens rekommendationer.

 • Djurskyddet i Skåne - internrevisorn efterlyser fler planerade kontroller

  Bild160.jpg
  2010-05-24 Pressmeddelande:

  Fler planerade kontroller hos djurägare bör göras och arbetsorganisationen bör ses över. Det är några av rekommendationerna i den granskningsrapport som internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län idag presenterade för djurskydds- och veterinärenheten.

 • Ola Svensson tf chef för djurskydds- och veterinärenheten

  Bild160.jpg
  2010-05-12 Pressmeddelande:

  Ola Svensson blir tillförordnad chef för djurskydds- och veterinärenheten under ordinarie chefen, Lotta Bergs, rehabiliteringsperiod.