Nyheter 

Din sökning gav 1712 träffar
 • Tillstånd för kameraövervakning av synagogan i Malmö

  2015-08-31 Pressmeddelande:

  Judiska församlingen i Malmö har ansökt om utvändig kameraövervakning av synagogan på Betaniaplan i Malmö. Länsstyrelsen Skåne säger ja till ansökan.

 • Natur och kultur hör ihop

  bild på seminariepublik
  2015-08-28

  Natur och kultur hör ihop. Arkeologiska undersökningar behöver därför bli bättre på att sätta ekologin i fokus. Det var utgångspunkten för ett välbesökt uppdragsarkeologiskt seminarium på Länsstyrelse...

 • Bland stridsvagnar och militärer

  bild från Länsstyrelsens tält med folk omkring
  2015-08-27

  I helgen strålade solen över Revingehed och Regementets dag, när Sand Life passade på att prata sandmarker. Upp emot 10 000 besökare fanns på plats och en stor del av dessa besökte Länsstyrelsen Skåne...

 • Nätverksträff: Barn i introduktion

  bild från Länsstyrelsens tält med folk omkring
  2015-08-27

  Den 14 oktober bjuder Länsstyrelsen Skåne in till en dag med nätverket Barn i introduktion Tema för dagen är att bemöta barn som varit med om svåra påfrestningar

 • Nya krav på företagare i penningtvättslagen

  bild från Länsstyrelsens tält med folk omkring
  2015-08-19

  Den 1 augusti ändrades penningtvättslagen. Företagare får ett ökat ansvar för att bedöma om det finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten.

 • Mätningar av mikroskräp längs Skånes kust 19-20 augusti

  bild från Länsstyrelsens tält med folk omkring
  2015-08-18

  19 och 20 augusti utförs mätningar av mikroskräp längs Skånes kust. Mätningarna är ett första steg i att kartlägga problematiken med mikroplaster och mikroskräp i haven runt Skåne.

 • Tillstånd för kameraövervakning i Seved i Malmö

  bild från Länsstyrelsens tält med folk omkring
  2015-08-17 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Skåne ger Polisen tillstånd för kameraövervakning i bostadsområdet Seved i Malmö. Tillståndet gäller fyra kameror och är tidsbegränsat till två år.

 • Hearing för Sveriges handlingsplan för oljeskadeskydd

  Strand
  2015-08-12

  Sveriges nya strategi för oljeskadeskydd ska nu kompletteras med en handlingsplan som konkretiserarar strategins prioriterade arbetsområden. I september bjuds berörda aktörer in för att lämna synpunk...

 • Myten om vattensalamandern och bostäderna

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-08-06

  Det finns en felaktig myt om att den större vattensalamandern har blivit ett vanligt groddjur, och ändå stoppar många bostadsbyggen. Nyligen framfördes den i en ledare i Expressen.

 • Regnbågsfestivalen – Malmö Pride

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-08-03

  Idag invigs Regnbågsfestivalen - Malmö Pride, som firar 20 år i år. Under en hel vecka, mellan den 3-9 augusti, manifesteras lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

 • Länsstyrelsen Skåne upphäver bygglov för husvagnsparkering i Lund

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-07-29 Pressmeddelande:

  Byggnadsnämnden i Lunds kommun gjorde fel som inte gav närboende möjlighet att yttra sig över bygglovet för en husvagnsparkering för korrtidsboende, konstaterar Länsstyrelsen Skåne och upphäver beslutet.

 • Tornedalingarnas bemärkelsedag firas den 15 juli

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-07-14

  Första gången som Tornedalsflaggan - Meänflaku hissades var den 15 juli 2007. Då hissades den vid en högtidlig ceremoni på bron över Torneälven, i samband med att föreningen Meänmaa - Tinkerit bildades. I juni 2013 beslutade Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset att anta den 15 juli som en ...

 • Utbildningsdag om den nationella minoritetslagstiftningen 19 augusti

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-07-07

  Onsdagen den 19 augusti kommer Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne gemensamt arrangera en utbildningsdag om den nationella minoritetslagstiftningen. Dagen kommer bl.a. att lägga fokus på vad lagstiftningen innebär för olika aktörer, hur kommunerna kan arbeta på lokal nivå samt hur nationella minorite...

 • Landshövdingefonderna

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-07-06

  Nu kan du söka bidrag från stiftelserna Landshövding Per Westlings fond och Landshövding Bengt Petris fond.

 • Stärkt beredskap vid värmeböljor

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-07-02 Pressmeddelande:

  Inför sommaren 2015 har Klimatsamverkan Skåne tagit fram en plan för att öka beredskapen för värmeböljor. Även en webbutbildning för anställda inom vård och samhällsplanering har byggts upp.

 • Øresunddirekt - i Öresundsmedborgarnas tjänst i 15 år

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-07-02

  Genom åren har den dansk-svenska informationstjänsten Øresunddirekt besvarat tusentals och åter tusentals frågor från gränspendlare och nu i veckan har Øresunddirekt haft öppet i 15 år – lika länge som Öresundsbron funnits.

 • Du kan söka startstöd prel. från och med 27 augusti 2015

  foto på salamandern som ser ut som en liten drake med fenor på ryggen
  2015-07-01

  I slutet på augusti öppnar möjligheten att söka bl.a. startstödet till jordbruks- och trädgårdsföretagare. Har du redan startat ditt företag kan det vara bråttom eftersom ansökan om startstöd måste göras inom sex månader från det att du har startat ditt företag inom jordbruk eller trädgård.

 • Landskrona är årets skånska kulturmiljökommun

  Citadellet i Landskrona
  2015-07-01

  Riksantikvarieämbetet har beslutat att Landskrona är en av de kommuner som tilldelas 2015 års pris för Årets kulturmiljökommun.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Citadellet i Landskrona
  2015-06-30

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Länsstyrelsen Skåne upphäver detaljplan i Klagshamn

  Citadellet i Landskrona
  2015-06-26

  Länsstyrelsen Skåne beslutade igår att upphäva Malmö stads detaljplan för området norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn. Förutom att översvämningsrisken är uppenbar, tillgodoses inte riksintressena kustzonen och Natura 2000.

Träffar per nyhetstyp