Nyheter 

Din sökning gav 1580 träffar
 • Positiva betyg till Länsstyrelsens medarbetare

  2014-10-22

  För sjätte året i rad har Sveriges 21 länsstyrelser frågat 6000 kunder om deras upplevelse av handläggning, bemötande och kvalitet. Länsstyrelsen Skåne får bra betyg när det gäller engagemang och att det är lätt att förstå våra skriftliga beslut/yttranden.

 • Kom och prata jordbrukspolitik med Jordbruksverket på Elmia

  2014-10-22

  Vill du diskutera och ställa frågor om den nya jordbrukspolitiken? Nu har du chansen att prata jordbrukspolitik med Jordbruksverket på Elmia 22-25 oktober.

 • Nu öppnar vi upp för ansökan om startstöd

  2014-10-21

  Den 20 oktober öppnar vi upp för fortsatt ansökan om startstöd, ett av företagsstöden inom landsbygdsprogrammet. Anledningen är att det finns pengar kvar från det tidigare landsbygdsprogrammet. Det innebär att fler får möjlighet att söka startstöd. Det blir enligt de regler som fanns tidigare. Du ka...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-21

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn med nalle
  2014-10-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  Barn med nalle
  2014-10-17

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördagen mellan kl 10.00-11.00.

 • Utskick till handeln om kemikalier och giftfri vardag

  Barn med nalle
  2014-10-16

  Kemikalier i våra vardagsprodukter kan leda till både hälso- och miljöproblem. Men handeln kan göra stor skillnad genom att informera kunder och lyfta fram bra alternativ. Under hösten 2014 skickar Länsstyrelsen ut både information och en uppmaning.

 • Länsstyrelsen söker begravningsombud

  Barn med nalle
  2014-10-15 Pressmeddelande:

  Begravningar och begravningsplatser sköts oftast av församlingar inom Svenska kyrkan. För att säkerställa att församlingarna tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan beslutar om Länsstyrelsen begravningsombud i varje kommun. Nu söks nya begravningsombud i hela Sverige.

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Barn med nalle
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Behöver du hjälp för att lägga anbud i offentliga upphandlingar?

  Barn med nalle
  2014-10-13

  Du som funderar på att lägga anbud vid kommunens upphandling av livsmedel, entreprenad eller liknande kan nu få upp till 10 000 kr från Landsbygdsprogrammet. Pengarna ska användas till köp av experthjälp.

 • På fredag kommer delutbetalningen av jordbrukarstöden

  Skördat fält med ensilagebalar
  2014-10-13

  På fredag kan du som sökt miljöersättning, kompensationsbidrag eller ersättning för extra djuromsorg för suggor få en delutbetalning. Delutbetalningen är 75 procent av ansökt belopp.

 • Kullaberg har Sveriges bästa naturum

  bild på naturum Kullaberg från utsidan, fyren i bakgrunden
  2014-10-09 Pressmeddelande:

  Naturum Kullaberg får priset Årets naturum. Juryn imponeras av naturum Kullabergs arbete med barn och unga och dess innovativa lösningar och spännande aktiviteter.

 • Framgångsrik samverkan kring olaglig tobak

  bild på naturum Kullaberg från utsidan, fyren i bakgrunden
  2014-10-09

  I dag arrangerar Länsstyrelsen Skåne en konferens för samverkan kring illegal tobak i Hässleholm. – Våra gemensamma insatser har varit framgångsrika. Jag tror att vi når ännu längre när Sverige 2016 anpassar sin tobakslag efter EU:s nya direktiv, berättar Marie Pauly, alkohol- och tobakshandläggare...

 • Effektivare kriminalisering av penningtvätt

  Sedlar i olika valörer och valutor
  2014-10-07

  Den 1 juli 2014 trädde en ny lag i kraft, lagen om straff för penningtvättsbrott. Med anledning av den nya lagen anordnar Länsstyrelsen Skåne en heldagskonferens den 9 oktober 2014.

 • Kontroll av kameraövervakning inom sjukvården

  bild på skylt som visar att det är bevakningskamera på platsen
  2014-10-06 Pressmeddelande:

  Länsstyrelserna gör i år en nationell insats för att kontrollera kameraövervakning på landets sjukvårdsinrättningar. Det första besöket i Skåne sker i dag i samband med att årets tillsynsvecka startar...

 • DNA-analys pekar mot samma varg

  bild på skylt som visar att det är bevakningskamera på platsen
  2014-10-03

  DNA-analysen från ett vargangrepp 26 september i Vittsjö visar att det var samma individ som identifierats vid tre tillfällen tidigare i år.

 • Varg skjuten i norra Skåne

  bild på skylt som visar att det är bevakningskamera på platsen
  2014-10-02 Pressmeddelande:

  I morse sköts en varg i Visseltofta, i den trakt där det sedan början av augusti rivits 50 får på olika platser i Skåne och Kronobergs län.

 • Stor variation av lokala naturvårdsprojekt

  bild på skylt som visar att det är bevakningskamera på platsen
  2014-10-01

  En naturguides-app, uppsatta mulmholkar och bildande av naturreservat. Spridningen är stor på de naturprojekt som färdigställts den senaste tiden inom den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

 • Länsstyrelsen Skåne kartlägger fritiden vid kusten

  Camping
  2014-10-01

  Vad gjorde våra mor- och farföräldrar när de var lediga? Var fanns traktens bästa dansbana och vart åkte man för att bada? Länsstyrelsen Skåne har i en ny rapport kartlagt kustnära fritidsaktiviteter ...

 • Fast lågpris på solel i 30 år

  bild på solceller
  2014-09-30 Pressmeddelande:

  El från solcellsanläggningar håller redan idag ett konkurrenskraftigt pris. Och priset förblir detsamma i omkring 30 år. Det framgår av en ny handledning från Länsstyrelsen Skåne som visar på möjlighe...

Träffar per nyhetstyp