Nyheter 

Din sökning gav 1696 träffar
 • Du kan söka startstöd prel. från och med 27 augusti 2015

  2015-07-01

  I slutet på augusti öppnar möjligheten att söka bl.a. startstödet till jordbruks- och trädgårdsföretagare. Har du redan startat ditt företag kan det vara bråttom eftersom ansökan om startstöd måste göras inom sex månader från det att du har startat ditt företag inom jordbruk eller trädgård.

 • Landskrona är årets skånska kulturmiljökommun

  Citadellet i Landskrona
  2015-07-01

  Riksantikvarieämbetet har beslutat att Landskrona är en av de kommuner som tilldelas 2015 års pris för Årets kulturmiljökommun.

 • Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

  Citadellet i Landskrona
  2015-06-30

  De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

 • Länsstyrelsen Skåne upphäver detaljplan i Klagshamn

  Citadellet i Landskrona
  2015-06-26

  Länsstyrelsen Skåne beslutade igår att upphäva Malmö stads detaljplan för området norr om Bäckaforsvägen i Klagshamn. Förutom att översvämningsrisken är uppenbar, tillgodoses inte riksintressena kustzonen och Natura 2000.

 • Mer pengar till naturvård ökar upplevelsen i Skånsk natur

  skyddad natur
  2015-06-26 Pressmeddelande:

  I vårbudgeten har riksdagen beslutat att lägga 250 miljoner extra på skydd av värdefull natur och 110 miljoner extra på åtgärder för värdefull natur. Länsstyrelsen Skåne kommer använda sin del av extr...

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  skyddad natur
  2015-06-26

  Regeringen har beslutat om ett nytt statligt klimatinvesteringsstöd. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Färsk statistik visar små förändringar inom jämställdhet

  skyddad natur
  2015-06-25

  Ny statistik som Länsstyrelsen Skåne presenterar visar både positiva och negativa förändringar i Skåne, men mest står utvecklingen stilla.

 • Crossine borders - save the date

  skyddad natur
  2015-06-25

  Crossing borders! Förändringsarbete i praktiken - Hur gör vi för att uppnå jämlik hälsa?

 • Ny mötesplats kring möjligheterna med svensk råvara

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-25

  Kom till Öland och en nationell mötesplats för livsmedelsindustrin! Temat är svensk råvara som konkurrensfördel. Under två dagar i september bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustr...

 • Kris och panik i Almedalen

  Åker med vete. Foto Smålandsbilder.
  2015-06-24

  Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

 • Upptäck livet i sanden

  Utemuseum sätts på plats i Hagestad
  2015-06-23

  På sex platser i Skåne kan man i sommar få veta mer om livet i sanden. Här placeras utemuseum som ska berätta om de unika naturvärden som ryms i sandmarkerna. Utemuseerna är en del av projekt Sand Lif...

 • Kris och jämställdhet i Almedalen

  Länsstyrelserna i Almedalen 2015
  2015-06-22

  Länsstyrelserna är med i två arrangemang i Almedalen i år. De handlar om jämställdhet och krishantering.

 • Klart med beslut om § 37a medel, Flyktingguider och familjekontakter

  Länsstyrelserna i Almedalen 2015
  2015-06-18

  Länsstyrelsen har även i år haft möjlighet att lämna ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

 • Förbud avseende Brännaren 19 upphävs

  Länsstyrelserna i Almedalen 2015
  2015-06-17 Pressmeddelande:

  Miljöförvaltningen i Malmö beslutade 23 april om ett förbud att stoppa bosättningarna på Brännaren 19 i Malmö. Länsstyrelsen Skåne upphäver beslutet eftersom det har formella brister.

 • Den lilla sandnöreln har kommit tillbaka

  Sandnörel
  2015-06-17

  Arbetet för att gynna den lilla hotade nejlikeväxten sandnörel har gett resultat.

 • Bostadsbyggandet ökar i Skåne - men befolkningen ökar ännu mer

  Bostadsmarknadsläget i Skåne, 2015
  2015-06-16

  Bostadsbyggandet i Skåne ökade med 18 procent under 2014, enligt årets bostadsmarknadsanalys för Skåne.

 • Lättillgänglig version av vår årsredovisning 2014

  Bostadsmarknadsläget i Skåne, 2015
  2015-06-15

  Nu finns en lättillgänglig version av Länsstyrelsen Skånes årsredovisning för 2014 att beställa tryckt eller ladda ner som pdf.

 • Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-15

  Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen ...

 • Satsning på lokala och regionala klimatsinvesteringar för ökad klimatnytta

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-11

  Regeringen vill öka takten i klimatarbetet både nationellt och internationellt. Under förutsättning att vårbudgeten antas den 16 juni kommer regeringen att anslå 125 miljoner kronor för klimatinvesteringar i kommuner och regioner samt för installation av laddinfrastruktur under 2015. Ytterligare 600...

 • Anmärkningar mot var fjärde väktarlegitimation

  Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson
  2015-06-09

  Sex länsstyrelser gjorde under förra året en särskild granskning av väktarlegitimationer. I vart fjärde fall riktades anmärkningar mot legitimationen.

Träffar per nyhetstyp