Nu öppnar nomineringen till Skånes naturvårdspris 2018

Idag den 1 februari öppnar nomineringen till Länsstyrelsen Skånes nyinstiftade naturvårdspris. Vem tycker du ska bli den allra första pristagaren?  ​
Kollage över naturbilder

Naturvårdspriset tilldelas årligen personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang gjort betydande insatser av bestående värde för naturvården i länet.

Engagemanget kan bestå av insatser för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, restaurering av fiskvägar, undersökningar av någon intressant organism eller organismgrupp, lokal kunskap om fauna och flora, naturpedagogiska aktiviteter mm.

Priset är en minnesgåva samt ett diplom som delas ut av Landshövdingen på den internationella dagen för biologisk mångfald den 22 maj. Priset kan sökas fram till 31 mars varje år.

Vem kan få priset?

Du kan nominera:

  • skolor/klasser/lärare
  • föreningar
  • enskilda personer
  • företag

Insatserna/aktiviteterna som nomineras ska ha avslutats under det gångna året.

Hur ansöker/nominerar man till naturvårdspriset?

Nomineringen är öppen mellan den 1 februari och den 31 mars 2018.

Du kan nominera din kandidat till naturvårdspriset här.

Eller genom att skicka din nominering till:

Länsstyrelsen Skåne
Naturvårdspris
Miljöavdelningen 
205 15 Malmö

I samband med nomineringen vill vi att du anger:

  • Vem eller vilka vill du nominera till naturvårdspriset?
  • Adress till den som nomineras
  • Telefon och e-post till den som nomineras
  • Motivering till ditt förslag
  • Namn, adress, telefon och e-post till den som nomineringen är inlämnad av