Vi söker notarius publicus till Bromölla kommun

Uppdraget som notarius publicus i Bromölla kommun är ledigt att söka.

Ansökan ska senast den 5 april 2018 skickas till Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se

För att se vad som krävs för att bli notarius publicus hänvisar vi till behörighetsvillkoren i förordning (1982:327) om notarius publicus.

Läs förordningen (1982:327) om notarius publicus här

För ytterligare information kontakta Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00.