Ytterligare ett lodjursangrepp i hjorthägn

Under annandagen dödades ytterligare en hjort i ett hägn i norra Skåne, det tredje angreppet på kort tid. Länsstyrelsen Skåne har nu i samråd med hägnägaren beslutat att komplettera viltstängslet med eltrådar.

​Vid det senaste angreppet dödades en hjort. Vid angreppen 21 och 22 december revs tre kalvar och en smalhind (ett hondjur som ännu ej fått ungar).