Tio skånska kommuner blir fossilfria i nytt projekt

I ett nytt projekt får tio skånska kommuner möjlighet att minska sin användning av fossil energi till ett minimum. Arbetet sker i två projekt inom ramen för Klimatsamverkan Skåne.
logga för 100% fossilbränslefritt

Projekt i tre år

I projektet Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne ingår kommunerna Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höör och Kristianstad.  I det södra projektet deltar kommunerna Eslöv, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. Projekten pågår i tre år och har en gemensam budget på 17 miljoner kronor.

Vid projektets slut ska kommunerna i genomsnitt ha nått:

  • 100 procent fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90 procent fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50 procent fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter

Minskade klimatutsläpp

–      Det här är ett unikt projekt som kommer att leda till minskade utsläpp av växthusgaser i Skåne. Vi hoppas att kommunernas arbete ska inspirera andra att minska sin användning av fossil energi, säger Eric Eliasson på Länsstyrelsen Skåne, projektledare för Fossilbränslefria kommuner.

Fem paket visar vägen

  • Kommunutmaningen: Kommunerna ska årligen inventera och sammanställa användning av fossila bränslen.
  • Fossilbränslefri fordonsflotta: Kommunerna ska analysera i vilken omfattning man använder fossila bränslen i den egna verksamhetens fordon och ta fram åtgärder för att nå målet.
  • Fossilbränslefria tjänsteresor: Kommunerna ska inventera och analysera klimatpåverkan från sina tjänsteresor. Därefter ska man arbeta med åtgärder, till exempel främjande av webbmöten, beteendepåverkan för fossilfria alternativ och klimatväxling/intern klimatkompensation.
  • Fossilbränslefri uppvärmning: Kommunerna kommer att arbeta med sina leverantörer av fjärrvärme eller annan uppvärmningsenergi i syfte att efterfråga fossilfria alternativ.
  • Samverkan med externa fastighetsägare: Här söks lösningar för lokaler som kommunen hyr av andra fastighetsägare liksom lokaler som kommunen hyr ut till andra. Här kan gröna hyresavtal vara en möjlighet.
Logotype för Europeiska regionala utveckligsfonden

Klimatsamverkan Skåne

Projekten har ekonomiskt stöd av Europeiska regionala strukturfonden och sker inom ramen för Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Region Skåne arbetar gemensamt med klimatfrågor.

Samtliga deltagande kommuner har undertecknat uppropet om 100% fossilbränslefritt Skåne 2020.