Bättre service genom samordnad varudistribution

Med en förbättrad inköpsmodell kan kommuner minska sina koldioxidutsläpp för varudistribution med 70 procent. Länsstyrelsen Skåne ska nu utreda hur långt skånska kommuner kommit med att införa samordnad varudistribution.

Vid samordnad varudistribution går alla leveranser till en distributionscentral där de samlastas för gemensam distribution i körrutter med bestämda ankomsttider till mottagarna. Detta i stället för att leveranser på traditionellt vis körs ut till de olika enheterna, ibland flera gånger om dagen.

Ystad-Österlenmodellen

Trots de stora miljö- och servicemässiga fördelarna är det bara en handfull svenska kommuner som förändrat sina inköpsmodeller. Ystad, Tomelilla och Simrishamn, med ett gemensamt system kallat Ystad-Österlenmodellen, är några kommuner som tagit kontrollen över sina godstransporter. 

Pilotprojekt

Nu ska Länsstyrelsen Skåne utreda ut hur långt skånska kommuner kommit med att införa samordnad varudistribution. Målet är att få till stånd projekt kring samordnad varudistribution i ett par pilotkommuner. Intervjuer med kommuner äger rum under mars och april månad.

Utredningen medfinansieras av Region Skåne genom Skånes miljövårdsfond.