Myndigheter samarbetar för att lösa flyktingsituationen

Myndigheter och kommuner i Skåne har inlett ett samarbete för att gemensamt hantera flyktingsituationen. Företrädare för sju aktörer träffades i dag vid ett möte hos landshövding Margareta Pålsson på Residenset i Malmö.

Flyktingkatastrof i Europa

– Jag kallade till det här mötet för att vi befinner oss i en exceptionell situation, med en flyktingkatastrof som berör hela Europa. Vi behöver ha en gemensam bild över vad som sker och hur vi kan hantera det på bästa sätt, säger Margareta Pålsson.  

På mötet deltog representanter för Migrationsverket, Malmö stad, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Försvarsmakten och Länsstyrelsen Skåne.

I nuläget ingen brist på platser

Den sammantagna bilden är att i nuläget råder ingen brist på mottagningsplatser i Skåne. Oavsett när på dygnet de asylsökande dyker upp vid Migrationsverkets ankomstboenden får de mat och sovplats. 

– Vi behöver dock ha en beredskap om situationen skulle eskalera. Just nu ser vi ett behov av att samordna frivilliginsatserna. Inte minst för att tydliggöra att det är viktigt att asylprocessen kommer igång, så att asylsökande kan få dagbidrag och boende från Migrationsverket, säger Peter Cavala, chefen för samhällsavdelningen.  

Fortsatta diskussioner

Representanter för aktörerna träffas idag igen för fortsatta diskussioner, framför allt för att samordna kommunikationen från myndigheterna och sätta igång initiativ för att koordinera frivilliginsatserna. Detta är uppdrag som Länsstyrelsen Skåne kommer att ansvara för.

Till informationen om mottagandet av asylsökande i Skåne