Mätningar av mikroskräp längs Skånes kust 19-20 augusti

19 och 20 augusti utförs mätningar av mikroskräp längs Skånes kust. Mätningarna är ett första steg i att kartlägga problematiken med mikroplaster och mikroskräp i haven runt Skåne.

Provtagningen startar Helsingborg på onsdag (19 aug) morgon och genomförs sedan i nio kommuner längs med Skånes kust under onsdagen och torsdagen, med avslutning i Bromölla.

Följande kommuner kommer att besökas för provtagning: Helsingborg, Landskrona, Lomma, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Ystad, Simrishamn och Bromölla.

Mätningarna utförs av Fredrik Norén från svenska miljöinstituet IVL. Fredrik är en av de som forskare som lyft frågan med mikroskräp i Sverige och genomfört flertalet skräpmätningar.

Efter provtagningen ska proverna analyseras, därefter sammaställs resultaten i en rapport som kommer att publiceras i höst.

Kontakt: Utförande av mätningar och metodik

Fredrik Norén, IVL
070-299 23 85
fredrik.noren@ivl.se

Kontakt: Mätprojektet och åtgärdsarbetet mot plast och marint skräp

Jonas Gustafsson, Länsstyrelsen Skåne
010-224 13 45
jonas.m.gustafsson@lansstyrelsen.se

 

Bakgrund

Mikroskräp är benämningen på det allra minsta skräpet som beståar av småbitar eller partiklar av t.ex. plast, förbränningspartiklar, färgflagor, tyg- och pappersfibrer. Många av dessa skräppartiklar, inte minst plasten, kan bidra till att gifter som finns i våra vattenmiljöer snabbare tas upp i näringskedjan. Detta beror på att plankton, smådjur och filtrarande djur får i sig partiklarna och de gifter som finns bundna till dem.

Länsstyrelsen Skåne har sedan framtagandet av "Skånska åtgärder för miljömålen" 2012, ökat insatserna för att uppmärksamma och minska påverkan av plastskräp i naturen och framför allt i vattenmiljöer. Mätkampanjen av mikroskräp finansieras genom med hjälp av Regions Skånes miljövårdsfond tillsammans med bidrag från Länsstyrelsen och flertalet av Skånes kustkommuner.

Läs om Länsstyrelsens åtgärd mot plastskräp.

Åtgärdsprogrammet "Skånska åtgärder för miljömålen" [pdf].

Mätkampanj av mikroskräp längs Bohuskusten 2013-2014 [pdf].

Läs nyheter och följ arbetet inom Skånska åtgärder för miljömålen på vår Facebook och Twitter.