Ägg förstörda vid plundring av kungsörnsbo

Båda äggen i ett kungsörnsbo i Fyledalen har krossats vid ett plundringsförsök. Någon eller några har skruvat upp plankor på boträdet, klättrat upp och grävt sig in i boet underifrån. 
bild på träd med uppskruvade brädor att klättra på

Plundringsförsöket upptäcktes av Länsstyrelsen Skånes örnbevakare i går. Båda äggen hittades krossade när polis besökte platsen idag.

Faunakriminalitet

- Vi ser mycket allvarligt på denna form av faunakriminalitet säger Nils Carlsson, vilt- och rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Skåne.

- Att man försöker ta äggen så nära kläckningen tyder på att det inte är äggsamling utan att man vill föda upp levande örnar för jaktändamål. På en del håll i Europa är detta ganska stort och levande örnar betingar mycket höga priser. 

Sju häckande par i Skåne

Skåne har under senare år bara haft sju häckande par kungsörn.

- Trots att vi har örnbevakare och skyltar som visar att man inte får gå nära nästen har vi stora problem med störningar. De värsta fallen är plundringarna. Andra problem utgörs av närgångna fotografer som riskerar att spoliera häckningen. Äggen kallnar när de vuxna fåglarna inte vågar återvända till boet.