Länsstyrelsen Skåne beviljar skyddsjakt på varg

Efter ett nytt vargangrepp i slutet på förra veckan beviljar nu Länsstyrelsen Skåne skyddsjakt i trakten av Visseltofta och Vittsjö.
– Vi bedömer att det i nuläget saknas andra lämpliga lösningar än skyddsjakt, säger Nils Carlsson rovdjursexpert på Länsstyrelsen Skåne.

Angreppet den 22 augusti, då två får dödades i Markaryd, är det tredje i området det senaste halvåret. Länsstyrelsen Skåne har dessutom fått flera oberoende rapporter som tyder på att vargen under helgen har varit synlig i området kring Vittsjö.

Då det är orimligt att alla fårägare på kort sikt ska kunna genomföra förebyggande- och skrämselåtgärder i ett så stort område finns det nuläget ingen annan lämplig lösning är skyddsjakt. Länsstyrelsen bifaller därför, efter omprövning, LRF:s ansökan.

– LRF, som håller i skyddsjakten, har föreslagit en bra skyddsjaktsledare som ska ansvara för att jakten går rätt till.

Nils Carlsson poängterar dock att skyddsjakt inte är en långsiktig lösning.

– Det kommer att under överskådlig framtid finnas varg i Skåne. Alla vargar som vandrar ned i länet kommer att stanna upp vid tamdjursbesättningar som saknar eller har lättforcerade stängsel. Långsiktigt är därför stängsling och andra förebyggande lösningar ett långt effektivare skydd för fåren än skyddsjakt.

Regler för skyddsjakt på varg:

Den beviljade skyddsjakten på en varg inom området i länsstyrelsens beslut får endast genomföras av skyddsjaktledaren Henrik Barnekow och de jägare som han har utsett. All annan jakt på varg i området är olaga jakt. Dock får en djurägare skydda tamdjur vid ett pågående angrepp om man har försökt skrämma vargen först.

Karta på området finns bifogad.

Läs beslutet här

För mer information och kontaktuppgifter:

Nils Carlsson, rovdjursexpert Länsstyrelsen Skåne

Tel: 010-224 12 71  

Annelie Johansson, chef för miljöavdelningen

Tel: 010-224 14 03