Länsstyrelsen avslår LRFs ansökan om skyddsjakt på varg

– Kraven i regelverk och riktlinjer för skyddsjakt på en varg i norra Skåne är inte uppfyllda, säger Per-Magnus Åhrén, tillförordnad avdelningschef på Länsstyrelsens miljöavdelning.

Länsstyrelsen fick under gårdagen in en ansökan om skyddsjakt från LRF:s Skåneavdelning med anledning av de två senaste vargangreppen på får. LRF åberopar även ett par fall tidigare under vår-sommar som skäl till att bevilja skyddsjakt. Länsstyrelsens bedömning är att dessa två inte i tillräcklig grad styrker att det med stor sannolikhet var varg som utförde angreppen.

Under vintern och våren kunde Länsstyrelsen bekräfta via spillning att två olika individer av varg uppehöll sig i norra Skåne. Länsstyrelsen har skickat in vargspillning från de två senaste attackerna till Grimsö forskningsstation för snabbanalys, för att om möjligt få besked om vargens härkomst. Besked från analysen väntas senast den 13 augusti.

Länsstyrelsen förstår sorgen hos de drabbade fårägarna och beklagar vargangreppen. Samtidigt vill Länsstyrelsen uppmana alla fårägare att i förebyggande syfte se över sina stängsel.

– Väl underhållna befintliga fårstängsel som sluter tätt mot marken vet vi är ett gott skydd mot vargangrepp. Ännu bättre skydd har man med rovdjuravvisande stängsel. Bidrag kan fås med 40 kronor per löpmeter via ansökan hos Länsstyrelsen, säger Per-Magnus Åhrén.

Riksdag och regering har bestämt att varg ska finnas i Sverige och vargar, framförallt unga hannar från Mellansverige, kommer att med stor sannolikhet passera genom Skåne varje år. Vid pågående angrepp av varg på tamdjur eller hund vill länsstyrelsen uppmärksamma 28 § jaktförordningen som medger avlivning av varg.  

 Länk till Länsstyrelsens beslut.