Har du råd att ligga lågt?

Länsstyrelsen finns på plats på Villamässan i Malmö den 6-9 mars. Med anledning av de senaste årens stormar och med tanke på kommande klimatförändringar finns länsstyrelsen på plats på Villamässan för att informera fastighetsägare om den enskildes, kommunens och statens ansvar vid t.ex. översvämningar.

Broschyren "Har du råd att ligga lågt?" har tagits fram som beskriver ansvar och roller vid väderhändelser och vad en fastighetsägare bör tänka på.

Länsarkitekt Elisabet Weber kommer också att hålla en presentation om samma tema på byggscenen lördagen den 8 februari kl 11.00 och söndagen den 9 februari kl. 13.30.  

På plats finns även flera andra handläggare som kan svara på frågor om solcellsstöd, radonbidrag, svartbyggen, miljömål och enskilt eller kommunalt avlopp.

Kom gärna förbi och ställ dina frågor så hjälper vi dig!