Trasiga gifttunnor funna i Skönna mosse

Grävningar vid Skönna mosse i Örkelljunga bekräftar misstanken att nedgrävda tunnor läcker cyanid i mossen. Ett tiotal trasiga tunnor har hittats. Leran och vattnet omkring tunnorna har blåfärgats av cyanid.
bild på trasig tunna i grävmaskinskopa, tunnan är blåfärgad av cyanid.

– Det är förstås mycket allvarligt. Vi vet inte omfattningen ännu men redan nu är det tydligt att området i stort fungerat som ett avstjälpningsområde. Det är angeläget att de konsulter som arbetar på platsen kan slutföra sitt arbete och spärra av de platser som är nödvändiga. Att vistas på platsen utan skyddsutrustning kan vara hälsofarligt och därför vill vi bestämt avråda privatpersoner att ta sig till mossen, säger David Lalloo, miljöinspektör på Länsstyrelsen Skåne.  

Minst 40 år gamla föroreningar

Länsstyrelsen Skåne har sedan en längre tid arbetat med att utreda eventuella föroreningar efter AB Multo, som tillverkade räkne- och kontorsmaskiner i utkanten av Örkelljunga mellan 1948 och 1973. Det var när Electrolux AB lät göra en dokumentation av Multos historia som anställda lämnade uppgifter om att tunnor med cyanidrester förseglats och dumpats i mossen.  

Grävda massor har lagts tillbaka

I somras gjordes en markundersökning av mossen. Flera prover i grundvatten, ytvatten, sediment och omgivande träd visade spår av cyanidrester. I veckan följdes detta upp med en försiktig grävning i ytskiktet för att undersöka innehållet i mossen. Det grävdes på tre platser i mossen och det hittades trasiga tunnor på två av dessa. Tunnorna och uppgrävda massor har varsamt lagts tillbaka.  

Geofysiska mätningar

– Nu avvaktar vi de geofysiska mätningar som utförs i början på nästa vecka. Samtliga torvytor ska skannas av med en typ av ”metalldetektor”. Därefter tar vi beslut om ytterligare grävning är nödvändig. Samtidigt kommer vi behöva ta ställning till hur området ska spärras av på ett säkrare sätt. Där för vi diskussion med Arbets- och miljömedcin vid Lunds universitet om hur det ska gå till. Ingen ska vistas på platseen utan gasmask, säger David Lalloo.

Läs mer om tunnorna i Skönna Mosse på våra sidor om förorenade områden

Här kan du läsa tidigare webbartiklar om Multo

Uppgifter om nedgrävda tunnor ska undersökas

Giftiga ämnen i Skönna mosse

Pressbilder

Bild på avspärrning
Foto: David Lalloo, Länsstyrelsen Skåne

Bild på tunna
Foto: Dan Hermansson, Golder Associates

Bild på blåfärgad lera
Foto: Dan Hermansson, Golder Associates

Bild på grävarbete
Foto: David Lallo, Länsstyrelsen Skåne

Bild på grävarbete2
Foto: David Lallo, Länsstyrelsen Skåne

Bild på grävmaskin
Foto: David Lallo, Länsstyrelsen Skåne