Mycket högt vattenstånd efter stormen

Vattennivåerna är ännu högre än väntat efter stormen, enligt SMHI, och kan stiga ytterligare. Det orsakar problem i många orter i västra Skåne.

Länsstyrelsen Skåne höll en samverkanskonferens med berörda organisationer 11.30. Det blåsiga vädret håller i sig fram till lördagen, men det finns inte längre risk för storm.

Räddningstjänsterna Syd och Nordväst berättade båda om problem med översvämmade källare på flera håll, som en följd av det höga vattenståndet i Öresund och södra Kattegatt.

SMHI:s oceanograf deltog vid samverkanskonferensen och berättade att vattenståndet i Öresund blivit ännu något högre än beräknat. I nuläget ligger vattenståndet kring 150 centimeter över det normala utmed den skånska västkusten norr om bron. I Viken i Höganäs har 157 cm över medelvattenståndet uppmätts.

Vattenståndet kommer att stiga ytterligare någon decimeter i nordvästra Skåne, men förmodligen inte lägre söderut, enligt SMHI. Kulmen nås vid 23-tiden. ´

I Öresund söder om bron är vattenståndet mycket lägre än det normala, en meter under medelvattenståndet.