Varg på väg söderut - fårägare uppmanas se över sina stängsel

Vandringsvargar är på väg söderut. Länsstyrelsen uppmanar därför fårägare att se över sina stängsel.

Den svenska vargstammen växer. Under våren föder tikarna nya ungar och stöter då bort fjolårsvalparna som ger sig ut för att söka egna revir. Det är mycket troligt att några av dessa vandringsvargar söker sig söderut.
Länsstyrelsen i Skåne län uppmanar därför fårägare att se över sina stängsel. Ett normalt fårstängsel ger ett bra skydd mot varg, men bara om det är ordentligt sträckt nedtill.  

I år kan Länsstyrelsen i Skåne län för första gången erbjuda bidrag till rovdjursavvisande stängsel, som ger ett förstärkt skydd mot varg och andra rovdjur. Ersättningen är 40 kr per löpmeter. Det går fortfarande att ansöka om bidrag. En del av anslaget finns kvar och Länsstyrelsen har för avsikt att ansöka om nya medel.
Får och getter är betydligt mer utsatta än hästar och nötkreatur som ytterst sällan angrips av varg. Ersättning för stängsel beviljas därför främst till fårägare, framför allt till dem som verkar i den nordöstra delen av länet, där varg oftast dyker upp.

Läs mer om rovdjursavvisande stängsel