Tillstånd att kameraövervaka polisstationen i Fosie

Polismyndigheten i Skåne får tillstånd att använda sju övervakningskameror för allmän kameraövervakning av polisstationen i Fosie i Malmö.

– Länsstyrelsen anser i detta fall att polisens övervakningsintresse väger över integritetsintresset, säger Henrik Kvennberg, föredragande i ärendet på Förvaltningsjuridiska enheten vid Länsstyrelsen i Skåne län.

 Polisen har uppgett att syftet med övervakningen är att förebygga och förhindra brott. Till stöd för sin ansökan har Polisen redogjort för antalet brott mot polisen i området närmast polisstationen, det rör sig bland annat om en sprängladdning som detonerat vid polishustes fasad.   Tillståndet gäller i tre år.  

– Eftersom integritetsintresset är starkt på det övervakade området anser Länsstyrelsen att förutsättningarna för tillståndet bör bli föremål för omprövning efter viss tid. En skälig prövotid är tre år, säger Henrik Kvennberg.    

Här kan du läsa Länsstyrelsens beslut