Ny handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö

Under augusti månad kommer Länsstyrelsen i Skåne län att lägga fram ett förslag på åtgärder för att fortsatt förbättra arbetsmiljön på Djurskydds- och veterinärenheten. Handlingsplanen är ett led i det pågående arbetet med att förbättra arbetsmiljön för djurskyddsinspektörer och veterinärer.
I ett inspektionsmeddelande skriver Arbetsmiljöverket att Länsstyrelsen ska sammanställa en handlingsplan med åtgärder för att förbättra den rådande psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. Länsstyrelsen ska före den 1 september 2012 redovisa handlingsplanen för Arbetsmiljöverket.