Nu kan du söka pengar för att göra investeringar i träförädling

Målgruppen är landsbygdsföretag med färre än 10 årsanställda som förädlar skogsråvaror och som ska göra en investering i sin förädlingsverksamhet. Stödet är en följd av regeringens särskilda satsning på skogsnäringen som har resulterat i att Landsbygdsprogrammet har förstärkts extra.

Stöd kan lämnas för investeringar som syftar till att förädla skogsråvaror, t.ex. uppförande eller anpassning av byggnader och andra fasta anläggningar, samt kringkostnader för att genomföra detta. Du kan få stöd med 30 % av stödberättigade kostnader.

Vill du söka stödet ska du fylla i blanketten Ansökan om företagsstöd och bifoga aktuella bilagor. Blanketter och anvisningar finner du här. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan till Länsstyrelsen i Skåne före du börjar betala några kostnader. Länsstyrelsen kommer sedan att handlägga din ansökan och begära medel från en nationell budget. Avvakta inte med din ansökan då medlen är begränsade.

För mer information kontakta företagsstödsgruppen, växel 044-25 20 00