Nej till Pyttebron som byggnadsminne

Länsstyrelsen Skåne avslår förslagen att förklara Pyttebron i Ängelholm och transformatorstationen i Bonnarp i Klippan som byggnadsminnen.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att både bron och transformatorstationen har kulturhistoriska värden som i största möjligaste mån bör värnas. Länsstyrelsen anser dock inte att de uppfyller de höga krav på ”synnerligen märklighet” som krävs för byggnadsminnen.  

Pyttebron är en del av en järnvägsmiljö, men som sådan utmärker den sig inte på ett sådant sätt eller har sådana höga kulturhistoriska värden att den kan förklaras som byggnadsminne. Inte heller sett som ett enskilt objekt eller som bro med teknikhistoriska värden utmärker den sig ur ett nationellt perspektiv.
Bedömningen för transformatorstationen i Bonnarp grundar sig bland annat på de förändringar som gjorts i byggnaden och att den ursprungliga tekniska utrustningen inte längre finns kvar.  

 – I Skåne finns omkring 200 byggnadsminnen skyddade enligt kulturminneslagen. Dessa utgör ett urval av vårt byggda kulturarv, och byggnadsminnesförklaringar ska prövas restriktivt, säger byggnadsantikvarie Ann Tschannen på Länsstyrelsen Skåne.  

 – Även om Länsstyrelsen avslår byggnadsminnesförklaringar kvarstår objektens värde och betydelse. Det finns också andra former för skydd av värdefull bebyggelse. Många gånger finns det ett lokalt engagemang som innebär att objekten bevaras, vårdas och utvecklas.      

Länsstyrelsens beslut om Pyttebron

Länsstyrelsens beslut om transformatorstationen i Bonnarp

 

FAKTA: Det är Länsstyrelsen som beslutar om byggnadsminnesförklaringar. Besluten kan endast överklagas av Riksantikvarieämbetet.   

 


 Kontakta oss

Ann Tschannen Kulturmiljöenheten Ann.Tschannen@lansstyrelsen.se 

Mobil: 0768-400365