Malar släpps ut i Helge å

Fredagen den 17 augusti kommer Länsstyrelsen i Skåne län i samarbete med Nordens Ark och Vattenriket Kristianstad att släppa ut drygt 70 unga malar i Helge å. Fiskarna är uppfödda på Nordens Ark i Bohuslän.
Mal

Föräldrafiskarna är det första paret mal som lekt på ett naturligt sätt i fångenskap i Sverige. Ungarna har fått växa sig stora nog för utsättning på Nordens Arks avelsanläggning.

Utsättningen av malarna ska hjälpa den lilla population av mal som finns i Helge å. Genom att tillföra fler individer är förhoppningen att få en livskraftig malstam i Helgeåns nedre delar. I dag anges arten som starkt hotad och finns med på den nationella rödlistan över utrotningshotade arter. I dag finns mal i bara tre vattensystem i Sverige: Båven, Emån och Helge å.

– Utsättningarna är en viktig insatts inom Åtgärdsprogrammet för mal, med syftet att stärka populationerna och med tiden lyfta arten från rödlistan, säger Måns Bruun samordnare för Åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen i Skåne.

Malen är en av världens största sötvattenfiskar. Den största mal som fångats i Sverige var 3,6 meter lång och vägde 180 kilo. De malar som sätts ut i Helge å är omkring 30-40 centimeter långa och väger mellan 100 och 600 gram. Fiskarna är chipmärkta och kan vid eventuell återfångst lätt identifieras. Även DNA-prov har tagits på samtliga fiskar som sätts ut.

– Vi är stolta över att kunna bidra till malens fortlevnad i landet. Det är precis så vi vill stödja svensk naturvård och artbevarande, säger Claes Andrén som är vetenskaplig chef på Nordens Ark.

Under årens lopp har återfångster och provfisken visat att malen reproducerat sig. För andra året i rad kommer ett mer omfattande provfiske att ske  i  samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län och Vattenriket i Kristianstad för att se hur väl den fridlysta malen etablerat sig.

Media är välkomna att vara med när malarna sätts ut.

Tid:  Fredag 17 augusti kl 13:00
Plats: Naturum Vattenriket i Kristianstad.
Se karta på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/hitta.php

För mer information kontakta:
Måns Bruun, samordnare Åtgärdsprogram för hotade arter, Länsstyrelsen i Skåne län, 040-25 24 73
Claes Andrén, vetenskaplig chef Stiftelsen Nordens Ark, 0732-70 63 49,