Länsstyrelsen tillåter hjälmkamera för brandmän 

Publicerad
2012-06-20
Kategori
Människa & samhälle
Ämnesområde
Kameraövervakning

Länsstyrelsen i Skåne län ser inga hinder för Räddningstjänsten i Höör att använda en hjälmkamera vid räddningsinsatser.

Ja 

Räddningstjänsten i Höör har skrivit till Länsstyrelsen i Skåne län och frågat om det krävs tillstånd för att använda en hjälmkamera vid en räddningsinsats.
Räddningstjänsten i Höör skriver att syftet med hjälmkameran är att skapa en bättre erfarenhetsåterföring och utbildningsnivå.

Räddningstjänsten anger bland följande förutsättningar för användningen: Kameran monteras på befälets hjälm och kan enbart aktiveras av befälet på plats. Inspelningsknappen sitter på kameran som inte kan fjärrstyras. Filmmaterialet ska redigeras så att inga personer ska kunna identifieras.  

– Länsstyrelsen anser i nuläget att den hjälmkamera som Räddningstjänsten i Höör ska använda inte kräver tillstånd enligt lagen om allmän kameraövervakning, säger Henrik Kvennberg, föredragande i ärendet på Förvaltningsjuridiska enheten vid Länsstyrelsen i Skåne län.

 Länsstyrelsens bedömning är grundad på att den föreslagna hjälmkameran inte utgör ”övervakningsutrustning” i den mening som anges i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.  

Länsstyrelsens svar till Räddningstjänsten Höör

Senast uppdaterad: 2012-06-20    

Kontakta oss

Henrik Kvennberg
Förvaltningsjuridiska
Henrik punkt Kvennberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Henrik punkt Kvennberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241444
070-5513681