Länsstyrelsen kräver miljökonsekvensutredning om ångfärjestationen i Helsingborg

I ett yttrande skriver Länsstyrelsen i Skåne län att de effekter en eventuell flytt av ångfärjestationen i Helsingborg får på riksintresset Helsingborgs stad måste utredas. Enligt Länsstyrelsen kan man inte utesluta att kulturmiljön skadas om terminalen flyttas.

– En möjlighet skulle kunna vara att använda ångfärjestationen som entré och lobby till den hotell- och restaurangverksamhet som planeras. På det sättet kan man integrera kulturmiljön i den nya planeringen och slipper flytta byggnaden, säger länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne län.

Enligt planförslaget är utrymmesbrist och logistik problem det som gör det svårt att använda terminalen som entré och lobby. Enligt Länsstyrelsen behöver Helsingborgs stad bli tydligare i sin argumentation.

– Både nationellt och internationellt finns många exempel på hur en äldre byggnad bidrar till att ge den nya anläggningen en egen identitet, säger Elisabet Weber.

Programmet till detaljplan omfattar totalt 40 000 kvm. Fastigheten Gamla staden 1:1 (Ångfärjan) och en del av Hamntorget, Kungsgatan och Kajpromenaden ingår i området.  

Här kan du läsa hela yttrandet.