Länsstyrelsen i dialogmöte med Jordägarförbundet 

Publicerad
2012-05-15
Kategori
Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

Idag möttes föredträdare för Länsstyrelsen i Skåne län och Jordägarförbundet. Under drygt två timmars tid diskuterade ett sextiotal jordägare och representanter för myndigheten miljö-, landsbygds- och samhällsfrågor.

Ja 

– Det är väldigt positivt att träffas så här för att diskutera och resonera kring gemensamma frågor.  Vi har olika roller men gemensamma frågeställningar att diskutera. Det är viktigt att vi håller igång  dialogen. Vi poängterade för vår del vårt arbete med att korta handläggningstiderna och att bli bättre när det gäller att ge samlade besked från länsstyrelsen säger länsöverdirektör Göran Enander på Länsstyrelsen i Skåne län.   

Miljöfarlig verksamhet, vindkraft, det nya Landsbygdsprogrammet och hur vi kan uppnå en god vattenförvaltning i länet var några av de frågor som stod på agendan under dialogmötet.   

Sveriges Jordägareförbund är paraplyorganisation för fem regionala jordägareföreningar, där Skåne och Blekinge län utgör en regional förening.      

Senast uppdaterad: 2012-05-15    

Kontakta oss

Ann-Nina Finne
Kommunikationschef
Kommunikationsenheten
Ann-Nina punkt Finne snabela lansstyrelsen punkt se¤Ann-Nina punkt Finne snabela lansstyrelsen punkt se
010-2241322
070-5933741