Förändrade prioriteringar för stöd till nystartade jordbruksföretag

Förändringarna gäller från 2012-01-01 och innebär att Länsstyrelsen prioriterar nystartade företagare som arbetar mer i sitt egna företag och begränsar hur mycket den sökande får arbeta som anställd.
Startstödet är ett utav de företagsstöd som finns inom Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Skåne har utifrån detta program gjort en skånsk strategi samt prioritering. Länsstyrelsen uppdaterar årligen prioriteringen för de olika stöden och den största förändringen för år 2012 är just inom startstödet. För att läsa mer om företagsstöd och för att ta del av de nya prioriteringarna gå vidare in på Länsstyrelsens hemsida om företagsstöd.