Fler vattentvister efter regniga somrar

Klagomålen på igensatta dräneringsrör har ökat kraftigt i Skåne efter de senaste årens regniga somrar. En bidragande orsak kan vara att nya ägare på landsbygden inte känner till vattenledningarna och det ansvar de för med sig. Länsstyrelsens nya vattenarkiv är en väg att ta reda på vad som döljer sig i marken.
Bild på igensatta dräneringsrör.

 – Länsstyrelsen vill råda alla som köper en fastighet utanför städerna att ta reda på vad som finns i marken. Annars riskerar man en obehaglig överraskning. Plötsligt kan det visa sig att två grannar drabbats av vattenskador och kräver skadestånd. Man kan tvingas bekosta nya ledningar som man själv inte ens har någon nytta av, säger Maria Nitare, handläggare på Fiske- och vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Skåne län.

Nedgrävda diken och dräneringsrör räknas vanligen som vattenanläggningar enligt miljöbalken. Sådana är skyldiga att underhållas.  Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenanläggningar och har noterat ett ökat antal klagomål under de senaste fem åren, ärenden som tidigare var sällsynta.

– Regnigare somrar tillsammans med en mer restriktiv hållning hos försäkringsbolagen kan vara en förklaring. Generationsskiften bland lantbrukare kan innebära att kunskaper om ledningarna går förlorande. Nya ägare inser kanske inte att de är underhållsskyldiga.  Vad vi säkert vet är att det ofta leder till uppslitande tvister. Ibland är de dessutom onödiga och hade kunnat undvikas genom att grannarna helt enkelt pratar med varandra, berättar Maria Nitare.

Länsstyrelsen i Skåne har nyligen digitaliserat sitt vattenarkiv, där det finns möjlighet att ladda ned material, framför allt från dikningsföretag från 1920 och framåt.
– Det är ett sätt att undersöka vad som gäller på fastigheten. Ett annat är att ställa frågor vid köpet, det är inte alltid vattenanläggningar framgår av köpehandlingarna.

Bild att ladda ned

Gå till Länsstyrelsens vattenarkiv

Läs tidigare webbnyhet om vattenarkivet