Ett ljus i det skånska kräftmörkret

Situationen för det skånska kräftfisket är dyster. Flodkräftan är i stort sett utslagen och signalkräftan har minskat kraftigt. En liten ljuspunkt är Värsjön i Skånes Fagerhult. Efter ett flerårigt projekt genomförs det första kräftfisket efter mer än tio års uppehåll. Projektet har genomförts med stöd av Länsstyrelsen i Skåne län.

Under en natt, mellan 10 och 11 augusti, genomförs ett traditionellt kräftfiske vid Värsjön, under övervakning av den lokala fiskeföreningen. 31 fiskerättsinnehavare får ta upp ett begränsat antal kräftor.
– Det känns fantastiskt att vi kan genomföra det här, men det ligger ett stort jobb bakom, berättar Martin Gustafsson, ordförande i Värsjöns fiskeförening.

Värsjön fylls på av underjordiska källor. Detta slutna system gjorde Värsjön lämplig för ett återplanteringsförsök, som genomförts med stöd av Länsstyrelsen. Under tio år har flodkräftor planterats ut. Sedan projektstarten är fisket i sjön övervakat och reglerat, det råder förbud för båtar eller fiskeredskap som varit i andra sjöar, allt för att undvika kräftpest.  
– Det är glädjande att det är möjligt att återplantera flodkräftan. Tyvärr är det svårt att genomföra samma sak i andra sjöar. Förutsättningarna har varit optimala i Värsjön, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör på Fiske- och vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen.

Flodkräftan finns idag i ett fåtal dammar och märgelgravar där de tack vare isolerade lägen klarat sig undan kräftpesten. Även den andra kräftarten, den importerade signalkräftan, minskar kraftigt över hela landet, av okänd orsak. I Skåne finns idag enbart ett fåtal sjöar där kräftfisket fortfarande är bra.
– Det är inte troligt att signalkräftans tillbakagång öppnar för en återintroduktion av flodkräftan. Det räcker med att en enda signalkräfta finns kvar för att smitta flodkräftorna med pest. Hoppet om ett bättre kräftfiske står till att orsaken bakom signalkräftans tillbakagång klarläggs så att dessa bestånd kan återskapas, säger Johan Wagnström.

Kontaktpersoner:
Kontaktpersoner: Johan Wagnström, fiskeridirektör Länsstyrelsen i Skåne, telefon: 0703-79 77 66.
Martin Gustafsson, Värsjöns fiskeförening, 0705-68 47 57.
För information kring signalkräftans tillbakagång, kontakta Per Nyström, Lunds universitet, 0704-93 27 86.